با قیر در بورس انرژی به راحتی صاحب ماشین شوید

حلال مواد قیری تبخیر می شود و قیر سنگدانه ها را می چسباند.

قیر در بورس انرژی برای ساخت و نگهداری جاده های قیری در هوای سرد استفاده می شود.

عرقیات مورد استفاده برای تهیه قیر کاتبک عبارتند از: نفتا، نفت سفید، روغن دیزل و روغن کوره. انواع مختلفی از قیر کات بک مانند پخت سریع (RC)، پخت متوسط (MC) و پخت آهسته (SC) وجود دارد.

RC برای پانسمان سطح و تکه دوزی توصیه می شود.

MC برای پیش مخلوط با مقدار کمتری از سنگدانه های ریز توصیه می شود. SC برای پیش مخلوط با مقدار قابل توجهی سنگدانه های ریز استفاده می شود.

قیر

برخی از افزودنی ها یا ترکیبی از افزودنی ها به نام اصلاح کننده قیر می توانند خواص قیر و مخلوط های قیر را بهبود بخشند. قیر تصفیه شده با این اصلاح کننده ها به عنوان قیر اصلاح شده شناخته می شود.

قیر اصلاح‌شده با پلیمر (PMB)/ قیر اصلاح‌شده با لاستیک خرده‌دار (CRMB) باید بسته به نیاز تغییرات شدید آب و هوایی فقط در دوره پوشیدن استفاده شود.

مشخصات دقیق قیر اصلاح شده توسط IRC: SP: 53-1999 صادر شده است.

لازم به ذکر است که عملکرد PMB و CRMB به کنترل دقیق دما در حین ساخت بستگی دارد. مزایای استفاده از قیر اصلاح شده به شرح زیر است

حساسیت کمتر به تغییرات دمایی روزانه و فصلی
مقاومت بالاتر در برابر تغییر شکل در دمای بالا روسازی
خواص مقاومت در برابر سن بهتر
عمر خستگی بالاتر برای مخلوط ها
چسبندگی بهتر بین سنگدانه ها و بایندر
جلوگیری از ترک خوردگی و ترک خوردگی بازتابی
الزامات قیر
خواص مطلوب قیر به نوع مخلوط و ساختار آن بستگی دارد.

به طور کلی قیر باید دارای خواص مطلوب زیر باشد.

قیر نباید حساس به دما باشد: در گرمترین هوا مخلوط نباید خیلی نرم یا ناپایدار شود و در هوای سرد مخلوط نباید خیلی شکننده شود و باعث ایجاد ترک شود.
ویسکوزیته قیر در زمان اختلاط و تراکم باید کافی باشد. این امر را می توان با استفاده از برش ها یا امولسیون های درجات مناسب یا با حرارت دادن قیر و سنگدانه ها قبل از اختلاط به دست آورد.
باید میل ترکیبی و چسبندگی کافی بین قیر و سنگدانه های مورد استفاده در مخلوط وجود داشته باشد.